Kabinetsreactie op 'De robot de baas'

Op 13 februari ontving de Tweede Kamer een reactie van de ministers van SZW, EZ en OCW over De robot de baas (WRR), Mens en technologie: samen aan het werk (SER) en Werken aan de robotsamenleving (Rathenau Instituut).

Gezamenlijke uitdaging

De studies raken aan een groot aantal belangrijke thema's, daarom vergen zij langere doordenking van politici en beleidsmakers. Het kabinet neemt de vraagstukken voor de toekomst mee in de beleidsvorming en roept sociale partners op om met deze vraagstukken verder te gaan. Als overheid, werkgevers en werknemers, onderwijsinstellingen en de wetenschap vroegtijdig en gezamenlijk met deze uitdagingen aan de slag gaan, kunnen we als samenleving de kansen van robotisering en digitalisering grijpen en zorgen we ervoor dat technologie in de toekomst, net als in het verleden, leidt tot meer welvaart, een evenwichtige inkomensverdeling en meer en leuker werk voor iedereen, aldus het kabinet.