Intensivering van werk in Nederland. Wat is het, waar staan we en wat te doen?

Wat is intensivering van werk, wie hebben er vooral mee te maken en wat kunnen we er aan doen? Deze vragen staan centraal in deze studie. De auteurs omschrijven de definitie van werkintensivering en bespreken relevante theorieen, operationalisaties en ontwikkelingen op dit gebied. Tevens maken ze een vergelijking van werkintesivering (en andere arbeidsrisico's) van Nederlandse werknemers met die uit de rest van Europa. Aan de hand van de verdiepende analyses voor vier beroepen en voor starters op de arbeidsmarkt is de 'causale' keten onderzocht die leidt tot de intensivering van werk. Tot slot bespreken de auteurs hoe Vlaanderen omgaat met deze problematiek en komt de aanpak van werkintensivering aan de orde.

Working Paper nr. 36 Intensivering van werk in Nederland: Wat is het, waar staan we en wat te doen? is geschreven door Irene Houtman, Steven Dhondt , Paul Preenen, Karolus Kraan en Ernest de Vroome van TNO.

Dit Working Paper is een van de achtergrondstudies die zijn uitgevoerd voor het WRR-rapport Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht.

De serie ‘Working Papers’ omvatten studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de auteurs.