WRR agendeert thema onderneming en maatschappij

De WRR heeft het project onderneming en maatschappij toegevoegd aan zijn werkprogramma. Een goede verhouding tussen het bedrijfsleven en de samenleving is van groot belang voor beiden, maar geen vanzelfsprekendheid. Met dit adviestraject beoogt de WRR bij te dragen aan het debat over hoe deze verhouding toekomstbestendig kan worden gemaakt. Daarbij onderzoeken wij de maatschappelijke betekenis en positie van het Nederlandse bedrijfsleven. Wat mag de Nederlandse samenleving verwachten van de maatschappelijke rol van ondernemingen? En wat kunnen en willen bedrijven zelf?

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Het bedrijfsleven is een onmisbaar onderdeel van de maatschappij. Ondernemingen voorzien in maatschappelijke behoeftes met hun diensten en producten en dragen bij aan economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Tegelijkertijd kunnen ondernemingen de samenleving te kort doen, bijvoorbeeld wanneer hun producten slecht zijn voor de volksgezondheid, productiemethodes niet duurzaam zijn, arbeidsomstandigheden te wensen over laten of wanneer ondernemingen belasting ontwijken. Hoe kunnen bedrijven floreren én optimaal bijdragen aan de Nederlandse samenleving? Dat is de centrale vraag van het WRR-project Onderneming en Maatschappij.

Werkprogramma WRR

Om te komen tot een goed werkprogramma spreekt de WRR regelmatig met bewindslieden, beleidsmakers, politici, wetenschappers en het maatschappelijk veld. Daarnaast ontvangt de WRR adviesvragen van het kabinet. Alle ideeën worden verzameld en uitgebreid besproken. Uiteindelijk beslist de raad welke onderwerpen het op zijn agenda zet. Het gaat daarbij altijd om domein- of sectoroverstijgende vraagstukken gericht op de lange termijn.

Bij zijn onderzoek werkt de WRR samen met universiteiten, andere adviesraden, planbureaus en beleidsmakers. Door gebruik te maken van beschikbare kennisbronnen en uitgebreid met maatschappelijke partijen in te gesprek te gaan slaat de WRR de brug tussen wetenschap en beleid. Zo zijn adviezen en verkenningen niet alleen goed onderbouwd, maar sluiten deze ook aan bij de samenleving.