WRR agendeert thema Nederland in een vergrijzende wereld

De WRR heeft het project Nederland in een vergrijzende wereld toegevoegd aan zijn werkprogramma. Met dit project bekijkt de WRR de implicaties van vergrijzing wereldwijd voor de structuur van de Nederlandse economie, voor onze arbeidsmarkt, voor het macrobeleid en voor onze pensioenen. Welk beleid is er nodig om in te spelen op de risico’s en kansen? En wat kan de Nederlandse overheid doen?

De komende jaren gaat het aantal ouderen wereldwijd snel toenemen ten opzichte van het aantal mensen van werkende leeftijd. De vergrijzing van landen waar Nederland nauwe economische banden mee heeft gaat onvermijdelijk gevolgen hebben voor wereldwijde handels-, migratie- en specialisatiepatronen. En dat heeft weer effect op de structuur van de Nederlandse economie en op onze arbeidsmarkt. Dit project onderzoekt wat dat betekent voor ons land en voor het Nederlandse beleid.

Bijeenkomst productmix in een vergrijzende wereld

Afgelopen najaar organiseerde de WRR in het kader van dit adviestraject de Hollands Spoorbijeenkomst Arbeidsmarkt, pensioenen en productmix in een vergrijzende wereld. Vergrijzende samenlevingen hebben een grotere behoefte aan (arbeidsintensieve) diensten, in het bijzonder zorg. Tegelijk zorgt diezelfde vergrijzing voor een toenemende schaarste aan arbeidskrachten. Landen die zoals Nederland grote pensioenvermogens hebben opgebouwd kunnen mogelijk meer dan landen die met een omslagstelsel hun economie toeleggen op de diensten en (industriële) producten importeren. En daarnaast zal vergrijzing in het buitenland ook rechtstreeks invloed hebben op de beschikbaarheid van arbeid en de vraag naar (Nederlandse) producten en daarmee op de specialisatiepatronen van onze economie. Deze verandering in ‘productmix’ van de economie kan op zijn beurt weer gevolgen hebben voor onderwijs, training, bijscholing en leven lang leren.

Yvonne Adema (programmaleider bij het Centraal Planbureau) gaf een inleiding over de factoren die de toekomstige productmix van Nederland bepalen. Marcel Timmer (hoogleraar Economische Groei en Ontwikkeling, RUG) sprak vervolgens over internationale handels- en specialisatiepatronen in een vergrijzende wereld. Tot slot ging Eric Bartelsman (hoogleraar economie, VU) in op specialisatiepatronen van de Nederlandse economie en arbeidsmarkt, en in hoeverre beleid die kan en moet beïnvloeden.

Lees het verslag van de bijeenkomst

Over het werkprogramma

De WRR heeft tot taak om de regering en het parlement wetenschappelijk en onafhankelijk advies te geven over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. De WRR wijst de regering op tegenstrijdigheden en verwachte knelpunten, formuleert probleemstellingen over grote beleidsvraagstukken en stelt beleidsalternatieven voor. Om te komen tot een goed werkprogramma legt de WRR zijn oor regelmatig te luisteren bij bewindslieden, beleidsmakers, politici, wetenschappers en het maatschappelijk veld.