Voortgaande immigratie en nieuwe maatschappelijke scheidslijnen. Een verkenning van mogelijke ontwikkelingen

In het maatschappelijk debat wordt vaak gesproken van een tegenstelling tussen ‘autochtonen’ en ‘allochtonen’. Maar is het nog in overeenstemming met de empirische feiten om deze groepen zo ongedifferentieerd en generiek tegenover elkaar te plaatsen? Of zullen andere migratiegerelateerde kenmerken tot nieuwe maatschappelijke scheidslijnen leiden? In deze working paper wordt op deze vragen ingegaan. De working paper dient als input voor het project Maatschappelijke scheidslijnen.

De serie ‘Working Papers’ omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.