De wereld in een stad. Migratiediversiteit en stedelijk beleid in Europa

Godfried Engbersen en Peter Scholten (red.)

Deze verkenning behandelt voorbeelden van de omgang met de toegenomen migratiediversiteit in een groot aantal Europese steden. De hoofdstukken zijn gebaseerd op internationale onderzoeksprojecten die door Nederlandse onderzoekers zijn geleid. Het blijkt dat er geen one-size-fits-all aanpak bestaat. Daarvoor zijn de verschillen tussen de onderzochte steden te groot. Wel kiezen beleidsmakers in deze steden steeds vaker voor een generieke benadering voor de gehele stedelijke samenleving en niet voor specifiek beleid voor bepaalde migrantengroepen.

Click here for the English, German and French summary: The World in a City.

Vergroot afbeelding Cover van WRR-verkenning 39: De wereld in een stad
Beeld: ©Hendrik Werkman

Migratiegerelateerde diversiteit

Internationale migratie naar West-Europa kenmerkt zich door een steeds grotere verscheidenheid aan herkomstlanden, migratiemotieven, opleidingsniveau's, verblijfsstatussen en verschillen in verblijfsduur van migranten. Vanwege deze verscheidenheid spreken we van migratiegerelateerde diversiteit, of kortweg 'migratiediversiteit'.

Steden

Steden zijn de plaats waar migranten binnenkomen en voor het eerste kennismaken met de samenleving waarin ze zich, al dan niet tijdelijk vestigen. Naast de aankomstplaats zijn steden voor migranten steeds vaker ook een vertrekpunt. De stedelijke bevolking krijgt steeds meer een vlottend karakter.