Brochure Omgaan met tijdelijk verblijf

De internationale migranten die naar Nederland komen, blijven gemiddeld steeds korter. Driekwart van de internationale migranten heeft na tien jaar ons land weer verlaten. Met deze brochure geeft de WRR gemeenten handvatten voor de omgang met tijdelijke migranten. Zo doet de WRR suggesties voor tijdelijke huisvesting en adequate onderwijsvoorzieningen. Zo kunnen scholen worden geholpen met het op- en afschalen van het aantal klaslokalen bij onverwachte piekbelastingen en een hoog leerlingenverloop. Ook is het van belang dat leerlingen gedurende hun schoolcarrière tussentijds kunnen in- en uitstromen en dat er voldoende internationale scholen en internationale schakelklassen beschikbaar zijn.