Afscheid van westers en niet-westers: naar meervoudige indelingen van herkomstgroepen

In deze policy brief pleit de WRR om de standaardindeling van personen met een migratieachtergrond in westers en niet-westers niet meer te gebruiken in onderzoek en beleid. Standaardtweedelingen zijn handzaam, maar bieden onvoldoende informatieve verfijning en kunnen leiden tot stereotyperingen. Vaak is clustering helemaal niet nodig, omdat men kan volstaan met de herkomstlanden zelf, of met een substitutie-variabele, zoals economische ontwikkeling. In plaats hiervan zou de beste manier om herkomstlanden te clusteren moeten afhangen van de onderzoeks- of beleidsvraag, als het al nodig is om te clusteren of om überhaupt het herkomstland van personen op te nemen in onderzoek of beleidskwesties.