Vogelvlucht #24 Media en democratie: een gesprek met Erik Schrijvers

Het medialandschap is de afgelopen twintig jaar ingrijpend veranderd. Onder andere de vergaande digitalisering en de opkomst van de sociale media hebben grote gevolgen voor hoe de media hun democratische functie vervullen. Dit was voor de WRR reden om eind 2021 een adviesproject te starten. Host Shad Raouf spreekt in deze aflevering van Vogelvlucht met onderzoeker Erik Schrijvers: waar staat het project en wat zijn de inzichten tot nu toe?

Over het project

De laatste decennia zien we dat het medialandschap verandert: bladeren door de krant maakt plaats voor scrollen door een gepersonaliseerde tijdlijn, het laatste nieuws zit tegenwoordig altijd in onze achterzak, en in plaats van een lezersbrief naar de redactie te sturen kan een online reactie à la minute worden geplaatst. Zulke veranderingen hebben consequenties voor hoe de media in de praktijk hun democratische functie vervullen. Zo bestaan er zorgen over de verspreiding van desinformatie en over toegenomen maatschappelijke polarisering als gevolg van een gepersonaliseerd nieuwsaanbod. Ook maakt de publieke omroep een steeds kleiner deel uit van ons mediadieet: veel mediakanalen zijn in handen van private spelers, waarvoor winstmarges een hogere prioriteit hebben dan het bieden van hoogwaardige informatie of diverse gezichtspunten. Tegelijkertijd bieden nieuwe media ook kansen om de kwaliteit van het publieke debat te verbeteren, burgers bij elkaar te brengen en te betrekken bij de vormgeving van beleid. Lees meer over het project Media en Democratie.