Duurzame verbetering van gezond financieel gedrag. Droom of werkelijkheid?

WRR Working Paper 23 is geschreven als achtergrondstudie voor het project ‘Maatschappelijke scheidslijnen’. In dit project gaat de WRR in op de vraag wat momenteel de belangrijkste maatschappelijke scheidslijnen in onze samenleving zijn, in hoeverre we die scheidslijnen als problematisch of zorgelijk moeten kwalificeren, en wat we zonodig tegen die scheidslijnen kunnen doen.

De achtergrondstudie Duurzame verbetering van gezond financieel gedrag. Droom of werkelijkheid? is uitgevoerd door dr. Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht) en dr. Tamara Madern (Hogeschool van Amsterdam). Centraal staat de vraag of het mogelijk is om met gerichte interventies te bevorderen dat burgers gezonder financieel gedrag gaan vertonen. Daarbij wordt uitgegaan van de Nederlandse context.

De huidige generatie van interventies is niet effectief, concluderen de auteurs. Er ligt een te grote nadruk op kennisoverdracht en er is (veel) te weinig aandacht voor het vergroten van competenties, motivatie en geloof in eigen kunnen. Interventies worden vaak onzorgvuldig opgezet en uitgevoerd en zeker in Nederland zelden geëvalueerd. Maar als de wens om het financiële gedrag van de Nederlander te beïnvloeden serieus is, dan zijn er volop mogelijkheden om interventies anders in te richten en, door ze in een evaluatiecyclus te brengen, echt effectief te maken.

De serie 'Working Papers' omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.