Hoe ongelijk is Nederland? Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid

Een simpel, eenduidig antwoord op de vraag hoe ongelijk Nederland is, is niet te geven. Dat hangt af van de manier van meten. Wel duidelijk is dat de inkomensongelijkheid in ons land in vergelijkend perspectief laag is, terwijl de vermogensongelijkheid juist aan de hoge kant is. Dat blijkt uit de WRR-Verkenning Hoe ongelijk is Nederland? Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid (WRR-Verkenningen nr. 28, 2014).

Click here for the English factsheet: Factsheet Economic inequality in the Netherlands in 8 figures.

Vergroot afbeelding Cover V28 Hoe ongelijk is Nederland 250x375
Beeld: © WRR

Inkomensongelijkheid versus vermogensongelijkheid

Hoewel de inkomensongelijkheid in Nederland in internationaal perspectief laag en stabiel is, is de kloof tussen de onderste en bovenste 10 procent van de inkomensverdeling de laatste decennia gegroeid. Zo bezien neemt de inkomensongelijkheid wel degelijk toe. De vermogensongelijkheid is in Nederland aan de hoge kant. De top 10 procent van de vermogensverdeling heeft 61 procent van het vermogen in handen, terwijl de onderste 60 procent 1 procent vermogen heeft opgebouwd.

Gevolgen van ongelijkheid

Meer inkomensongelijkheid hangt samen met minder opwaartse sociale stijging, minder vertrouwen tussen burgers onderling, en minder politiek vertrouwen onder burgers. Vooral het vertrouwen in de rechtsstaat en het parlement neemt af naarmate de inkomensongelijkheid toeneemt. Meer inkomensongelijkheid kan ook een rem zetten op de economische groei.

Deze publicatie bevat bijdragen van onder andere Wiemer Salverda, Paul de Beer, Bas van Bavel, Herman van de Werfhorst, Robert Went en een gesprek met Richard Wilkinson, auteur van The Spirit Level.