Verdeling van klimaatkosten

Op woensdag 22 maart organiseert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een webinar over hoe de kosten van de klimaatverandering rechtvaardig kunnen worden verdeeld. In het meest recente WRR-rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten heeft de WRR verdelingsprincipes geïdentificeerd die toegepast kunnen worden om kosten op een rechtvaardige manier te verdelen. Betaalt de vervuiler, of is het beter om de kosten te verdelen naar draagkracht, of op basis van bestaande rechten?

Vergroot afbeelding Beeld KNAW webinar Klimaat van alle kanten
Beeld: ©KNAW

Verdelingsvraagstukken

Maarten Prak, hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en co-voorzitter van de KNAW Klankbordgroep Klimaat, is gespreksleider. Hij zal spreken met WRR-raadslid Suzanne Hulscher, hoogleraar waterbouwkunde en waterbeheer aan de Universiteit Twente en met Annick de Vries, wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator bij de WRR over het rapport. Daarnaast is Peter Kanne, senior onderzoeksadviseur bij I&O Research, aanwezig om inzicht te geven in de burgerperspectieven op verdelingsvraagstukken. Ten slotte vertelt Pieter van Beukering, hoogleraar milieueconomie en directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit, meer over de klimaatverandering op Bonaire. U kunt zich aanmelden voor het webinar via de website van de KNAW.

Rechtvaardigheid in klimaatbeleid

Het WRR-rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten is 16 februari jl. aangeboden aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie. Rechtvaardigheid moet, net als doelmatigheid en rechtmatigheid, een belangrijke pijler zijn van het Nederlandse klimaatbeleid. Het klimaat en het klimaatbeleid zullen de komende decennia veranderen. Deze opgaven gaan gepaard met hoge kosten. Als de verdeling van deze klimaatkosten niet als rechtvaardig wordt ervaren, dan komt het draagvlak onder druk.