Jongeren en hun zorgen voor morgen

Jullie zijn de toekomst! Om precies te zijn, jullie zijn naar 2060 gereisd. Je bent nog steeds dezelfde persoon en even oud als nu. Maar de wereld is veranderd. Nederland ziet er anders uit in 2060. Klimaatverandering heeft haar stempel op de omgeving gedrukt. De zeespiegel is sinds 2021 één meter gestegen en de gemiddelde temperatuur is met twee graden gestegen, met zachtere winters en hetere, drogere zomers. Ook is de totale populatie in Nederland gegroeid, van zeventien miljoen naar twintig miljoen.

Met deze woorden begint de bijdrage van de WRR aan de inspiratiebundel 'Jongeren en hun zorgen voor morgen’, die veertien adviesraden op maandag 23 mei presenteren. Met de bundel roepen de adviesraden samenleving en politiek op om te zorgen dat jonge generaties een toekomst om te koesteren hebben.

Future design

De bijdrage van de WRR richt zich op het thema klimaatverandering en gebruikt daarvoor de methodiek future design. Future design lijkt qua ontwerp op een burgerberaad, maar nu schuift ook een denkbeeldige toekomstige generatie aan. Future design als methode om de belangen van denkbeeldige toekomstige generaties mee te nemen in beleid kan ook in Nederland een stap dichterbij komen. Dus doe eens wat anders, en breng die toekomst in het nu. Laat je inspireren door de tijdrebellen, aldus de auteurs: Koen de Vette, Elsenoor Wijlhuizen, Annick de Vries en Victor Toom.

Presentatiebijeenkomst

Op 23 mei presenteren de adviesraden de bundel. Onder meer Prinses Laurentien van Oranje-Nassau en Inge Vossenaar (directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs) zullen een bijdrage leveren aan deze bijeenkomst. Ook kunt u luisteren naar een spoken word van podiumkunstenaar Amara van der Elst en zang van Moraya Lopez de Haan. Wilt u meepraten over dit belangrijke thema? U bent van harte welkom op de bijeenkomst. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt zich hier aanmelden.

Adviesraden

De volgende raden hebben een bijdrage geleverd: Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS), Nederlandse Sportraad (NLsportraad)GezondheidsraadAWTI - Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatieRaad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)Raad voor het Openbaar BestuurSociaal-Economische Raad (SER)Raad voor DierenaangelegenhedenRaad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli),  Onderwijsraad, Raad voor Cultuur, Adviescollege ICT-toetsing, ACVZ Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en de WRR. Naast deze adviesraden, hebben ook vier jongerenonderwijsorganisaties een bijdrage geleverd, namelijk JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOBmbo), Landelijke Studenten Vakbond, Interstedelijk Studenten Overleg, Landelijk Aktie Komitee Scholieren.