Zonder arena geen spel. Bestuurlijke arrangementen als speelveld voor het omgaan met frame­verschillen: illustraties uit het klimaatadaptatiebeleid

Working Paper nr. 7 - Martijn Vink en Art Dewulf

Wat is de invloed van bestuurlijke arangementen op de 'framing' van klimaatadaptatie? Klimaatverandering is een schoolvoorbeeld van een wicked problem, gekenmerkt door een veelheid aan actoren, maatschappelijke belangen en percepties. De auteurs beschouwen processen van perceptievorming ('framing') van klimaatadaptatie in vier bestuurlijke arrangementen: 1. de tweede Deltacommissie, 2. een typisch Nederlandse 'polderaanpak' (Droge Voeten 2050), 3. een ad hoc 'deliberatief' bestuurlijk arrangement in Nederland (Deltaprogramma voor het IJsselmeer), en 4. een vergelijkbaar arrangement in de Engelse context. Met een analyse van de frame-interacties in de vier concrete beleidsprocessen maken de auteurs inzichtelijk hoe bestuurlijke arrangementen in combinatie met tradities van staatsorganisatie van invloed zijn op processen van betekenisgeving in het beleidsproces en daarmee op de uitkomsten van dat beleidsproces.

De serie 'Working Papers' omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.