Ontwerpeisen voor de relatie tussen kennis en duurzaamheidsbeleid

Working Paper nr. 11 - Henk van Latesteijn

Wat is er in de afgelopen decennia veranderd in de relatie tussen kennis en milieu- en duurzaamheidsbeleid? Omdat milieubeleid aanvankelijk was gericht op het saneren van evidente milieuproblemen en het tegenwoordige duurzaamheidsbeleid erop is gericht een juiste balans te vinden tussen economische, sociale en milieudoelstellingen, is de complexiteit van het beleidsproces en de uitvoering toegenomen. Pogingen om met behulp van kennis inzicht te bieden in deze complexiteit blijken zelf vaak een nieuwe bron van onzekerheid en controverse. De legitimiteit van het beleid wordt door deze aanhoudende discussies ondermijnd, omdat (de onderbouwing van) het beleid blijft vasthouden aan de technische benadering van weleer. Aan de hand van een analyse van de moeizame relatie tussen kennis en beleid geeft Van Latesteijn een vijftal aspecten voor verbetering van de positie van kennis in het beleid voor milieu en duurzaamheid. Door deze aspecten te voorzien van een serie suggesties, afkomstig uit twee expertmeetings waar is gevraagd naar adviezen voor het verbeteren van de relatie tussen kennis en beleid, wordt inzicht verkregen in de ontwerpeisen voor een nieuwe relatie tussen kennis en beleid die beter past bij de kenmerken van het huidige duurzaamheidsbeleid.

De serie 'Working Papers' omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.