Natuur en beleid betwist. Een analyse van de aard en het verloop van online discussies over implementatie van natuurbeleid in Nederland

Working Paper nr. 9 - Noelle Aarts, Barbara Ruyssenaars, Chantal Steuten en Ann van Herzele

Hoe verlopen discussies over het Nederlandse natuurbeleid? Die discussies lijken vaak te verzanden in impasses, met herhaling van eigen argumenten en nauwelijks oor voor argumenten van anderen. Voor een beter inzicht in dergelijke discussies is een studie uitgevoerd naar de aard en het verloop van online discussies naar aanleiding van de implementatie van beleid in drie gebieden: de Oostvaardersplassen, het Oostvaarderswold en de Hedwigepolder. Daarnaast zijn diepte-interviews gehouden met personen die vanuit verschillende rollen betrokken zijn (geweest) bij het Nederlandse natuurbeleid. Meningen en standpunten uit de discussies en interviews zijn geanalyseerd, inclusief de wijze waarop de betrokkenen deze legitimeren en het effect daarvan op het verdere verloop van de discussie. Om meningen en standpunten te rechtvaardigen worden in de geobserveerde online discussies tal van strategie├źn gebruikt met een polariserend effect. Discussies evolueren steeds naar een beperkt aantal dichotomie├źn gerelateerd aan de vragen 'wat is natuur' en 'hoe gaan we met die natuur om'. Op basis van de resultaten van het onderzoek worden enkele gedachten ontwikkeld over het organiseren van constructieve dialogen in geval van hardnekkige conflicten.

De serie 'Working Papers' omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.