Een andere kijk op politieke tegenstellingen over klimaatverandering

Working Paper nr. 10 - Amanda Machin

Welke discursieve benaderingen spelen een rol in het klimaatbeleid? Machin geeft een overzicht van de verschillende, soms onverenigbare perspectieven, idee├źn en waarden die een rol spelen met betrekking tot klimaatverandering. Dikwijls wordt verondersteld dat dit complexe milieuvraagstuk alleen kan worden aangepakt als tegenstellingen worden overwonnen of onderdrukt. Machin pleit echter voor een radicaaldemocratische visie op klimaatverandering. Daarin gaat het niet om het wegwerken, maar juist om het blootleggen van politieke tegenstellingen. Machin pleit ervoor andere standpunten te omarmen in plaats van tegenstand te onderdrukken; controverses zijn dan juist nodig voor milieubeleidsvorming. Door tegengestelde gezichtspunten zonder meer als 'irrationeel' af te doen, wordt de democratische uiting van andere meningen onmogelijk gemaakt. Het is beter om na te gaan onder welke voorwaarden er ruimte is voor uiteenlopende meningen en het debat daartussen.

De serie 'Working Papers' omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.