Rechtvaardigheid in klimaatbeleid

In deze animatie wordt uitgelegd dat klimaatverandering ons allemaal raakt. 
Er wordt uiteengezet waarom het belangrijk is om de kosten van het klimaatbeleid rechtvaardig te verdelen.
Vervolgens wordt uitgelegd hoe je eerder, actiever en vollediger oog kunt hebben voor de rechtvaardigheid van verdelingen.

In deze animatie wordt uitgelegd dat klimaatverandering ons allemaal raakt. 
Er wordt uiteengezet dat het belangrijk is om de kosten van het klimaatbeleid rechtvaardig te verdelen.
Vervolgens wordt uitgelegd hoe je eerder, actiever en vollediger oog kunt hebben voor de rechtvaardigheid van verdelingen.

Titel: WWR - Rechtvaardigheid in klimaatbeleid


VOICE-OVER: Klimaatverandering raakt ons allemaal.
Er zijn ingrijpende en kostbare maatregelen nodig om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, ons te wapenen tegen de gevolgen en om schade op te kunnen vangen.

Het is belangrijk dat dit soort klimaatkosten rechtvaardig worden verdeeld. Anders komt het draagvlak onder druk te staan.
Rechtvaardigheid is een belangrijke voorwaarde hiervoor. Op dit moment is er weinig aandacht voor rechtvaardigheid in het verdelen van klimaatkosten.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voegt graag een nieuw perspectief toe aan klimaatbeleid: dat van verdelende rechtvaardigheid.

Beeldtekst: Verdelende rechtvaardigheid.

VOICE OVER: We zien verschillende mogelijkheden om klimaatkosten op een rechtvaardige manier te verdelen. Zoals: 

Beeldtekst: Het grootste nut

VOICE OVER: 1) Het grootste nut: kosten zijn rechtvaardig verdeeld 
als de klimaatdoelen maximaal worden gerealiseerd. Het resultaat telt.

Beeldtekst: Individuele rechten en vrijheden

VOICE OVER: 2) Individuele rechten en vrijheden: bij de verdeling van kosten wordt rekening gehouden 
met bestaande afspraken en eigen verantwoordelijkheid.

Beeldtekst: Solidariteit en draagkracht

VOICE OVER: 3) Solidariteit en draagkracht: het is bij verdelingen belangrijk rekening te houden met kwetsbare groepen, 
zodat zij niet onder het bestaansminimum terechtkomen. Zij dragen bij naar wat ze kunnen.

Beeldtekst: Bijdrage en profijt

VOICE OVER: En 4) Bijdrage en profijt: kosten worden zo verdeeld dat inzet wordt beloond en vervuilend gedrag wordt belast.
Deze verdelingsbeginselen moeten aan bod komen bij het maken van beleid.
Dat gebeurt nu nog te weinig.

Beeldtekst: Rechtvaardigheid van verdelingen

VOICE OVER: Om dit te bereiken moeten we meer oog hebben voor rechtvaardigheid van verdelingen.
En hier dus eerder, actiever en vollediger aandacht aan besteden.

Beeldtekst: Eerder, actiever & vollediger

VOICE OVER: Meer weten over de aanbevelingen van de WRR?
Lees het rapport ‘rechtvaardigheid in klimaatbeleid’ en ga met ons én met elkaar in gesprek.

Beeldtekst: Rechtvaardigheid in klimaatbeleid

Beeldtekst: www.wrr.nl

Beeldlogo WRR