Verslag bijeenkomst ‘Rechtvaardigheid in klimaatbeleid; in debat met gemeenten’

Op 16 februari verscheen het WRR-rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten. In dit rapport schetst de WRR een aantal beginselen op basis waarvan kosten binnen het klimaatbeleid verdeeld kunnen worden, vanuit het perspectief van rechtvaardigheid. Naar aanleiding van deze publicatie vond op 21 maart een bijeenkomst plaats met wethouders uit verschillende Nederlandse gemeenten om te discussiëren over de doorwerking van de verdelingsprincipes op gemeentelijk niveau. Centraal daarbij stond de vraag: op welke manier kan rechtvaardigheid een plaats krijgen in klimaatbeleid op gemeentelijk niveau?