Verslag expertsessie over solar radiation management en carbon dioxide removal

Op 1 juli 2022 organiseerden de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de TU Delft een expertsessie over bestuurlijke uitdagingen rondom solar radiation management (SRM) en carbon dioxide removal (CDR) technieken. Daarnaast werden ook de potentiële impact op klimaatverandering en milieurisico’s van beide technieken besproken. Doel van deze bijeenkomst was om, in het kader van een WRR-adviestraject over lange termijn klimaatbeleid, het denken hierover te verrijken.