Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel van artikelen, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. De bijdrage van de WRR Terugpraten naar heden: het geven van een stem aan toekomstige generaties gaat over het belang van toekomstige generaties op het gebied van klimaat.

De bijdrage van de WRR richt zich op het thema klimaatverandering en gebruikt daarvoor de methodiek future design. Future design lijkt qua ontwerp op een burgerberaad, maar nu schuift ook een denkbeeldige toekomstige generatie aan. Future design als methode om de belangen van denkbeeldige toekomstige generaties mee te nemen in beleid kan ook in Nederland een stap dichterbij komen. Dus doe eens wat anders, en breng die toekomst in het nu. Laat je inspireren door de tijdrebellen, aldus de auteurs: Koen de Vette, Elsenoor Wijlhuizen, Annick de Vries en Victor Toom. 

Deelnemende raden

Aan de bundel is meegewerkt door: Raad voor Volksgezondheid & Samenleving; Nederlandse Sportraad; Sociaal-Economische Raad; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming,  Adviescollege ICT-toetsing, Adviesraad Migratie; Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; Gezondheidsraad; Raad voor Cultuur; Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; Raad voor Dierenaangelegenheden; Raad voor het Openbaar Bestuur en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarnaast is er op verzoek van de Onderwijsraad ook een bijdrage van vier jongerenonderwijsorganisaties, namelijk: het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Landelijke studentenvakbond en Interstedelijk Studenten Overleg.