Klimaatbeleid voor de lange termijn: van vrijblijvend naar verankerd

Het Nederlandse klimaatbeleid is teveel gericht op de korte termijn. Daarom moet er een nationale klimaatwet komen die de politiek bindt aan een langetermijndoelstelling voor de reductie van broeikasgassen. Daarbij  hoort een Klimaatautoriteit die de consistente uitvoering van het klimaatbeleid bewaakt. Dat stelt de WRR in Klimaatbeleid voor de lange termijn. Van vrijblijvend naar verankerd (WRR-Policy Brief nr. 5, 2016).

Click here for the English version of Policy Brief no. 5: Long-term commitment for national climate policy in the Netherlands.

Wettelijke verankering lange termijn

Een heldere en ambitieuze langetermijnstrategie is nodig om richting, samenhang en bestendigheid te geven aan klimaatrelevante beleids- en investeringskeuzes. Daarom pleit de WRR voor de wettelijke verankering van de doelstelling voor 2050, in de vorm van een emissiebudget voor broeikasgassen. Dat zendt een duidelijk signaal uit over de koers op lange termijn, maar legt niet vast hoe de emissiereductie moet worden gerealiseerd.

Klimaatautoriteit als katalysator

De nationale klimaatwet voorziet ook in een Klimaatautoriteit. Deze heeft als missie het op koers houden van het Nederlandse klimaatbeleid, door hierover te adviseren, de voortgang te monitoren, het beleid te coördineren en het maatschappelijk debat aan te jagen. De Britse Committee on Climate Change kan hiervoor als voorbeeld fungeren.