Minister-president Rutte bezoekt de WRR

Dinsdag 9 april bracht minister-president Rutte een bezoek aan de WRR. Het periodieke bezoek geeft betrokkenen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het werkprogramma van de WRR. Op de agenda stond het project kantelende wereldorde. Ook gaven de raadsleden achtergrondinformatie over recente en aankomende publicaties.

Over het werkprogramma

De WRR heeft tot taak om de regering en het parlement op wetenschap gebaseerd en onafhankelijk advies te geven over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. De WRR wijst de regering op tegenstrijdigheden en verwachte knelpunten, formuleert probleemstellingen over grote beleidsvraagstukken en stelt beleidsalternatieven voor. Om te komen tot een goed werkprogramma legt de WRR zijn oor regelmatig te luisteren in en buiten Den Haag bij bewindslieden, bestuurders, beleidsmakers, politici, wetenschappers en het bedrijfsleven en maatschappelijk veld.

Over de raad

De raadsleden van de WRR zijn als hoogleraar aan één van de Nederlandse universiteiten verbonden. Zij functioneren onafhankelijk en zonder last en ruggespraak. Bij de samenstelling van de raad wordt op individueel niveau gekeken naar wetenschappelijke kwalificaties, affiniteit met beleidsvraagstukken en bij voorkeur bestuurlijke dan wel politiek-bestuurlijke ervaring. Verder is ook de diversiteit in wetenschappelijke disciplines van belang.