Bijeenkomst over digitale veiligheid toeleveringsketens

Vrijwel alle grote cyberaanvallen van de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden via kwetsbaarheden in de toeleveringsketen. Individuele organisaties kunnen zich hier niet effectief tegen wapenen; de ketens en netwerken waarin zij opereren, kunnen immers duizenden schakels bevatten. Welke partij is dan verantwoordelijk? Waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van bedrijven, praktisch en inhoudelijk, en wat is de mogelijke rol van de overheid? Over deze vraagstukken gingen vertegenwoordigers van de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties tijdens een Hollands Spoor-bijeenkomst in gesprek.

Vergroot afbeelding Alert Online / de hacker
Beeld: ©Rijksoverheid, Fotograaf: Bas Kijzers

De bijeenkomst was onderdeel van het WRR-project Kantelende wereldorde. Met dit project agendeert de WRR de geopolitieke verschuivingen die momenteel in de wereld plaatsvinden. Hiermee beoogt de WRR de perspectieven op een nieuwe, multipolaire, wereldorde te verbreden en zo handvatten te bieden voor toekomstig buitenlandbeleid en de positionering van Nederland in de wereld.

Over de noodzaak voor een betere voorbereiding op verstoring en uitval van kritieke diensten en infrastructuur publiceerde de WRR in 2019 het rapport Voorbereiden op digitale ontwrichting.

Over Hollands Spoor

Hollands Spoor is een debatreeks van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het strategieberaad Rijksbreed. Tijdens deze bijeenkomsten spreken beleidsverantwoordelijken en bestuurders met gerenommeerde wetenschappers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor het beleid.