Projectgroep Houdbare Zorg bezoekt Frankrijk en Verenigd Koninkrijk

Delegaties van de projectgroep Houdbare Zorg hebben in december 2019 werkbezoeken afgelegd in Parijs en Londen. Tijdens beide bezoeken werd gesproken met lokale wetenschappers, onderzoekers en beleidsmakers. Het centrale thema was de manier waarop andere landen omgaan met houdbaarheid van de zorg.

Leren van 36 andere landen

In Parijs bezocht de projectgroep zowel de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) als France Stratégie, de Franse publieke denktank. De WRR wisselt al enige tijd over verschillende projecten kennis uit met France Stratégie. France Stratégie heeft vorig jaar een belangrijke rapport uitgebracht met voorstellen voor hervorming van de Franse gezondheidszorg. Eén van de aanbevelingen was het opzetten van kleinere gemeenschapsziekenhuizen voor minder complexe zorg dichtbij de burger, terwijl complexe zorg in grotere, gespecialiseerde ziekenhuizen geleverd wordt. Ook werd bepleit gezondheid meer te verbinden met andere beleidsterreinen. De OESO doet vergelijkend onderzoek naar zorgstelsels in de 36 Westerse lidstaten. Zij kijken daarbij zowel naar baten als kosten. Onderzoeksthema’s variëren van patiëntervaringen en gezondheidsuitkomsten in verschillende landen tot betaalbaarheid van zorggebruik en de rol van technologie in de houdbaarheid van zorg.

Keuzes maken in de zorg

De projectgroep heeft in Londen naast het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) een aantal onafhankelijke denktanks over de zorg (Health Foundation, King’s Fund, Nuffield Trust) en universiteiten bezocht (LSE Health). NICE is verantwoordelijk voor de samenstelling van het Engelse basispakket, en formuleert kwaliteitsstandaarden en klinische richtlijnen. Onze gesprektspartners benadrukten het belang van een onafhankelijk, gezaghebbend orgaan voor de beoordeling van effectiviteit en kosteneffectiviteit van behandelingen. Ook werd gesproken over het belang van publieke inspraak en open staan voor signalen uit de maatschappij tijdens het maken van keuzes in de zorg. Bij de andere gesprekspartners werden over een brede reeks aan thema’s – van personeelstekorten en integrale zorg tot verzekeringssystemen en begrotingssystematiek - de verschillen en overeenkomsten tussen onze landen besproken.

Lessen uit het buitenland

De WRR doet sinds maart 2019 onderzoek naar de houdbaarheid van de Nederlandse zorg. Niet alleen Nederland staat voor deze uitdaging, bijna alle Westerse landen worstelen met vergelijkbare vragen. Overal spelen personele uitdagingen, zijn er zorgen over stijgende uitgaven, en leeft de vraag hoe technologie en vergrijzing de zorg zal beïnvloeden. Internationaal vergelijkend onderzoek is daarom een onderdeel van het project Houdbare Zorg. Het is waardevol om inzicht te krijgen in de manieren waarop andere landen omgaan met zulke uitdagingen. Zulke lessen uit het buitenland kunnen belangrijke inspiratie bieden voor Houdbaarheid van Zorg in Nederland.