Beter kiezen: van spreekkamer tot Tweede Kamer - Hollands Spoor bijeenkomst 5 november 2019

In ons zorgstelsel wordt op veel plaatsen voortdurend noodzakelijke keuzes gemaakt, zoals bij de afweging van behandelingen, over investeringen in de zorginfrastructuur en bij de beoordeling van medicijnen. Hoe maken we de beste keuzen om optimale gezondheidswinst te boeken en hoe betrekken we de burger daarbij? En komen we wel tot de beste uitkomsten? Over deze en andere vragen ging de Hollands Spoor-bijeenkomst ‘Beter kiezen: van spreekkamer tot Tweede Kamer’, die plaatsvond in het kader van het WRR-project ‘Houdbare Zorg’.

Vier sprekers verzorgden een inleiding. Marianne de Visser (Raadslid WRR en projectvoorzitter ‘Houdbare Zorg’) schetste de trends in de zorguitgaven. Marco Blanker (huisarts in Zwolle, initiatiefnemer #Paarsekrokodil) nam de aanwezigen mee in het perspectief van de spreekkamer. Wouter Bos (econoom, oud-bestuursvoorzitter VUmc, oud-minister van Financiën) en Sjaak Wijma (gynaecoloog, voorzitter Zorginstituut Nederland) gingen in op keuzes op organisatie- en systeemniveau.