WRR Position Paper Preventie – Tweede Kamer Commissie VWS

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer heeft de projectgroep Houdbare Zorg gevraagd om deel te nemen aan een rondetafelgesprek over (leefstijl)preventie. Op basis van inzichten uit het recente WRR-rapport ‘Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak’, zet de projectgroep in dit position paper een aantal inzichten uiteen:

  • Preventie - inclusief leefstijlpreventie - is een bij uitstek effectieve én kosteneffectieve manier om gezondheidswinst te boeken in brede lagen van de bevolking.
  • Er mag geen taboe zijn op het inzetten van wettelijke vormen van (leefstijl)preventie, zoals verplichte zoutreductie in voedsel of minder verkooppunten voor alcohol.
  • De WRR pleit voor een inzet op brede preventie, dat betekent dat gezondheid(swinst) ook vanuit andere beleidsterreinen een integraal onderdeel van de afweging moet zijn.
  • Preventie vergt van de overheid een overkoepelend langetermijnperspectief, inclusief langdurige en stabiele financiering.