Presentatie policy brief 'Klimaatbeleid voor de lange termijn'

Het Nederlandse klimaatbeleid is teveel gericht op de korte termijn. Een helder langetermijnperspectief is nodig, om richting, samenhang en bestendigheid te geven aan beleidskeuzes. Dat staat in de policy brief Klimaatbeleid voor de lange termijn: van vrijblijvend naar verankerd die op 13 oktober 2016 is gepresenteerd.

Klimaatautoriteit

In deze policy brief pleit de raad voor het vastleggen van een ambitieus emissiebudget voor broeikasgassen in een nationale klimaatwet. Die wet voorziet tevens in de instelling van een Klimaatautoriteit voor advisering, monitoring, coördinatie en maatschappelijke dialoog. Belangrijke randvoorwaarden zijn een publieke investeringsbank en versterking van klimaatrelevante kennisinfrastructuur.

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu nam de publicatie in ontvangst. In een eerste reactie stelt de staatssecretaris dat de WRR in de policy brief een aantal zeer belangrijke onderwerpen aansnijdt die voor zowel het huidige kabinet, maar zeker ook voor toekomstige kabinetten veel aandacht vragen.