Working Papers WRR over Duurzaamheid

Op 10 juni publiceert de WRR de serie Working Papers ‘Handelingsperspectieven voor duurzaamheid’ online.

In de afgelopen decennia zijn veel problemen in de fysieke leefomgeving voortvarend aangepakt, maar sinds de eeuwwisseling lijkt er sprake van stagnatie in het milieubeleid en de ontwikkeling van een samenhangend beleid voor duurzame ontwikkeling. ‘Handelingsperspectieven voor duurzaamheid’ verkent waar de barrières en uitdagingen liggen om tot een effectief en gedragen beleid voor milieu en duurzame ontwikkeling te komen, dat zowel de binnenlandse uitdagingen adresseert als de rol voor Nederland in de mondiale duurzaamheidsopgave.

Publicaties