Diversiteit in het bankwezen is de sleutel tot stabiliteit

Na de publicatie van het WRR-rapport Geld en schuld is er veel aan­dacht uitgegaan naar de optie van een betaalbank. In het ESB-themanummer (4774) over Publiek Geld plaatst de WRR deze aanbeveling in het bredere kader van de probleem­analyse en de geschetste oplossingsrichtingen.

In het kort

  • Evenwichtige kredietgroei en een goede balans tussen publieke en private belangen vragen om een ander beleid. 
  • Meer diversiteit in het bankwezen is hiervoor cruciaal
  • Een betaalbank kan onderdeel zijn van de oplossing

Ambitieus beleid vereist

Ruim tien jaar na het uitbreken van de crisis blijven er in ons financiële stelsel urgente en belangrijke tekortkomingen bestaan. We hebben te maken met zeer hoge private schulden en een volatiele kredietverlening. Daarnaast zijn we voor het behartigen van publieke belangen zeer sterk afhankelijk van een beperkt aantal systeemrelevante banken. Het aanpakken van deze problemen kost tijd en vergt grote zorgvuldigheid, maar vereist wel een ambitieus beleid. Daarbij moet er worden ingezet op meer diversiteit, het temmen van de schuldengroei, het beter voorbereid zijn op een volgende crisis en een stevigere verankering van de publieke dimensie van het bankwezen.

Lees het volledige artikel Diversiteit van bankwezen sleutel tot stabiliteit (uit ESB nr 4774 Publiek Geld)