Diversiteit van bankwezen is de sleutel tot stabiliteit

Het aanpakken van de problemen in de financiële sector kost tijd en vergt grote zorgvuldigheid, maar vereist wel een ambitieus beleid. Daarbij moet er worden ingezet op meer diversiteit, het temmen van de schuldengroei, het beter voorbereid zijn op een volgende crisis en een stevigere verankering van de publieke dimensie van het bankwezen. Lees het volledige artikel van de WRR in het ESB themanummer Nieuw geld.