WRR verkent stappen n.a.v. Covid-19

Het Covid-19 virus raakt Nederland volop. Omdat het volledig uitroeien van het virus voorlopig geen optie lijkt, zet de regering nu vol in op het voorkomen dat de zorg overbelast raakt en het extra beschermen van kwetsbare groepen. De regering zoekt daarbij naar een balans tussen het virus zo min mogelijk te laten verspreiden en het beperken van de maatschappelijke en economische ontwrichting.

Vergroot afbeelding
Beeld: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Consequenties

Het is duidelijk dat deze crisis zeer grote maatschappelijke, politieke en economische consequenties heeft en zal hebben. Op de korte termijn, vanwege de ongekende crisismaatregelen. Maar ook op de lange termijn: de kans is groot dat deze crisis ook leidt tot veranderingen in hoe we de wereld begrijpen en welke keuzes we als samenleving maken.

Inzichten en kennis

Ook de WRR beoogt bij te dragen aan het verkrijgen van de benodigde inzichten en kennis om de grote beleidsopdracht die er ligt aan te kunnen gaan. Zo participeert de WRR in de SER-denktank waaraan naast de sociale partners ook instellingen als het Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek, De Nederlandsche Bank en Clingendael deelnemen. In aanvulling hierop zet de raad stappen tot het ontwikkelen van perspectieven en houvast voor de beleidsopdracht die er ligt voor de langere termijn. Daarmee beoogt de raad regering en parlement te ondersteunen bij het vormgeven van het toekomstig beleid en het tegemoet treden van nu nog onvoorspelbare effecten van de crisis.