Projectgroep Cultuurbeleid

Voorzitter

De voorzitter van de projectgroep is prof. dr. G.B.M. (Godfried) Engbersen

Projectcoordinator

De projectcoƶrdinator is dr. E.K. (Erik) Schrijvers

Projectgroepleden

De projectgroepleden zijn: