Het gebruik van Big Data door de MIVD en AIVD

Working Paper nr. 18 – Sascha van Schendel

WRR Working Paper 18 is geschreven als achtergrondstudie voor het project ‘Big Data, privacy en veiligheid’. In dit project verkent de WRR de implicaties van het gebruik van Big Data binnen het veiligheidsdomein.

De achtergrondstudie Het gebruik van Big Data door de MIVD en AIVD in 2015 is uitgevoerd door Sacha van Schendel. In de periode van juni tot september 2015 was zij werkzaam als student-stagiaire bij het project ‘Big data, privacy en veiligheid’ van de Wetenschappelijk Raad voor Regeringsbeleid. In deze studie is de vraag aan de orde in hoeverre Big Data toepassing vindt binnen de MIVD en AIVD. De belangrijkste bronnen voor deze studie zijn rapporten en jaarverslagen van Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

De serie 'Working Papers' omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.