Verslag van de Hollands Spoor-bijeenkomst over Artificiële Intelligentie

Het kabinet heeft de WRR in juni 2018 gevraagd om discipline-overstijgend onderzoek te doen en te adviseren over de impact van Artificiële Intelligentie (AI) op publieke waarden. De WRR heeft positief gereageerd op de adviesaanvraag. Als aftrap voor het adviestraject is op 2 oktober een Hollands Spoor bijeenkomst over AI georganiseerd, in samenwerking met het Strategieberaad Rijksbreed. De ruim zeventig deelnemers waren afkomstig van onder meer de departementen, het bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen, adviesraden en planbureaus. De bijeenkomst bestond uit een korte introductie tot de thematiek en de bijeenkomst door WRR-voorzitter Corien Prins en drie lezingen gevolgd door discussie. De lezingen waren georganiseerd rond de vragen ‘wat is en kan AI’, ‘welke impact heeft AI’, en ‘wat doen overheden wereldwijd om AI te bevorderen’.

Hollands Spoor debatreeks

Hollands Spoor is een debatreeks van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid  en het Strategieberaad Rijksbreed. Daarbij discussieert een gezelschap van beleidsverantwoordelijken en bestuurders met gerenommeerde wetenschappers over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor het beleid.