Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - speciale editie - Rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid

Deze speciale editie staat in het teken van de presentatie en publicatie van het WRR-rapport ‘Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten’. Download het hele rapport of de infographic met alle aanbevelingen. Bekijk de video of beluister de podcastaflevering met Raadslid Suzanne Hulscher en projectcoördinatoren Annick de Vries en Gijsbert Werner. Ze lichten toe hoe dat in het beleid centraal gesteld kan worden.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten

Rechtvaardigheid moet, net als doelmatigheid en rechtmatigheid, een belangrijke pijler zijn van het Nederlandse klimaatbeleid. Het klimaat en het klimaatbeleid zullen de komende decennia veranderen. Deze opgaven gaan gepaard met hoge kosten. Als de verdeling van deze klimaatkosten niet als rechtvaardig wordt ervaren, dan komt het draagvlak onder drukDit stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn nieuwste rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkostenHet rapport is op donderdag 16 februari aangeboden aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie.

foto nieuws over de overhandiging WRR-rapport over Rechtvaardigheid in klimaatbeleid
Beeld: ©WRR | fotograaf: Freek van den Bergh

Het belang van rechtvaardigheid in klimaatbeleid

In deze animatie wordt uitgelegd dat klimaatverandering ons allemaal raakt. Er wordt uiteengezet waarom het belangrijk is om de kosten van het klimaatbeleid rechtvaardig te verdelen. Vervolgens wordt uitgelegd hoe je eerder, actiever en vollediger oog kunt hebben voor de rechtvaardigheid van verdelingen.

plaatje video over Klimaatkosten
Beeld: ©WRR

Podcast # 22 over het WRR-rapport 'Rechtvaardigheid in klimaatbeleid'

Rechtvaardigheid speelt nog onvoldoende een rol bij het bepalen van het klimaatbeleid. Zeker nu de kosten sterk toenemen, adviseert de WRR in zijn adviesrapport ‘Rechtvaardigheid in klimaatbeleid’ beleidsmakers om een rechtvaardige verdeling van de kosten veel meer centraal te stellen, anders komt het draagvlak bij burgers en bedrijven in gevaar. In deze podcastaflevering vertellen raadslid Suzanne Hulscher en onderzoekers Gijsbert Werner en Annick de Vries daar meer over.

plaatje Vogelvlucht AFL22 Rechtvaardigheid in klimaatbeleid
Beeld: ©WRR

Working Paper 'Verdelende rechtvaardigheid in het klimaatbeleid'

Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren, wordt het Nederlandse klimaatbeleid de komende jaren verder geïntensiveerd. Welke verdelingsvraagstukken spelen er in het klimaatbeleid? En welke verdelingsprincipes reikt de filosofie aan om beleid rechtvaardig vorm te geven? Op deze vragen geeft Marc Davidson, hoogleraar wijsgerige ethiek en politieke filosofie van de Radboud Universiteit Nijmegen, antwoord in het Working Paper (WP) Verdelende rechtvaardigheid in het klimaatbeleid.

cover Working Paper over Verdelende rechtvaardigheid in het klimaatbeleid
Beeld: ©WRR

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank