Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - september 2019

Aanbieding rapport 'Voorbereiden op digitale ontwrichting'

In het rapport Voorbereiden op digitale ontwrichting formuleert de WRR vijf aanbevelingen om Nederland en Europa beter voor te bereiden op de aanpak van een digitale ontwrichting. En om een publiek debat te entameren over de wijze waarop de Nederlandse samenleving is toegerust op een digitale ontwrichting:

Betere voorbereiding op digitale verstoringen noodzakelijk

Decoratieve foto van de overhandiging van WRR-rapport Voorbereiden op digitale ontwrichting door WRR-voorzitter Corien Prins  aan dhr. Siebe Riedstra
Beeld: ©WRR / Freek van den Bergh

Terugkijken op WRR-rapport 'Toezien op publieke belangen'

In Reflecties op de staat van het toezicht bespreken verschillende auteurs de vernieuwing van het toezicht. De Inspectieraad wil met deze bundel laten zien wat er gebeurd is na het WRR-advies Toezien op publieke belangen uit 2013. Uit de verschillende bijdragen blijkt dat het rapport nog steeds relevant is voor professionals uit de toezichtpraktijk.

Experts aan het woord over vernieuwing van het toezicht

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank