Lessen uit initiatieven van arbeidsmigratie in de zorg

Door de stijgende vraag naar personeel voor de zorg, zal arbeidsmigratie de komende decennia mogelijk een grotere rol gaan spelen in het Nederlandse zorglandschap. In het WRR Working Paper Lessen voor arbeidsmigratie in de Nederlandse zorg: een interview- en literatuurstudie, trekken de auteurs lessen voor een effectieve wijze om personeel uit het buitenland in te zetten in de Nederlandse zorg.

Met dit Working Paper willen de auteurs bijdragen dat een eventuele inzet van arbeidsmigratie in de zorg zo goed en zo efficiënt mogelijk verloopt. Ze laten zien dat factoren zoals taalvaardigheid, culturele sensitiviteit, werkdruk, huisvesting en regelgeving  een belangrijke rol spelen voor het wel of niet laten slagen van arbeidsmigratie. De auteurs doen suggesties voor het aanpakken van knelpunten en bespreken een aantal ethische overwegingen rondom arbeidsmigratiemigratie op lokaal en globaal niveau.

Kiezen voor houdbare zorg

Dit Working Paper is een vervolgstudie op het WRR-rapport (nr. 104) Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak. In dat rapport komt de WRR  tot de conclusie dat we – om de groei van de zorg te begrenzen – beter moeten gaan kiezen waar onze prioriteiten in de zorg liggen. Leidend zijn hierbij twee uitgangspunten. Waar kunnen we de meeste gezondheidswinst behalen? En in welke delen van de zorg moeten kwaliteit en toegankelijkheid versterkt worden?

De WRR werk momenteel samen met de internationale Uitgeverij Springer aan een Engelse vertaling van het rapport met de titel Financial, Staffing and Societal Sustainability of Dutch Health Care. An urgent need for Clear Choices. Het boek zal in juni 2024 worden gepubliceerd.