Podcast #27 en #28 met Maarten Lindeboom en Andrea Evers

In de ‘Close-up’-afleveringen van de podcast Vogelvlucht maken we kennis met de raadsleden van de WRR. Zij vertellen ons meer over hun achtergrond, drijfveren en visie op de WRR. In aflevering 27 en 28 maakt u kennis met twee nieuwe raadsleden: Maarten Lindeboom en Andrea Evers zijn sinds 1 januari 2024 lid van de raad. Hoogleraar economie Maarten Lindeboom, hiervoor kroonlid van de SER, ziet ernaar uit om bij de WRR niet alleen met zijn kennis aan de adviesprojecten bij te dragen, maar zich ook breder te ontwikkelen: ‘Ik vind het mooi dat je te maken krijgt met onderwerpen die helemaal buiten je context liggen, dat is bij uitstek de WRR’. Ook hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers benoemt het interdisciplinaire karakter: ‘Ik voel me met al die disciplines een beetje als een vis in het water.’ Zij spreken met host Richard den Haring openhartig over hun fascinaties en over hun verwachtingen van de WRR.

In de podcast Vogelvlucht maken we kennis met raadsleden van de WRR en worden de adviesprojecten besproken. Uiteenlopende onderwerpen, zoals de toekomst van werk, de houdbaarheid van de zorg, Artificiële Intelligentie en een rechtvaardig klimaatbeleid, komen aan bod.