Reuring!Café in het teken van WRR-project ‘De deskundige overheid’

De overheid heeft grote ambities, maar heeft ze ook de deskundigheid in huis om die ambities waar te maken? Die vraag stond dinsdag 31 oktober centraal bij de 114e editie van Reuring!Café, een talkshow voor publieke professionals. WRR-raadslid Godfried Engbersen, die verbonden is aan het WRR-adviesproject ‘De deskundige overheid’, was de gastheer van de avond.

Vergroot afbeelding plaatje nieuwsbericht Reurng Cafe 2023
Beeld: ©WRR/fotograaf: Adriaan de Jonge

Engbersen trapte de sessie af met een korte inleiding over het WRR-project, dat de aanleiding vormde voor de bijeenkomst. Daarna gingen vier gasten in gesprek over het onderwerp, onder leiding van moderator Mark Frequin (buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst).

Allerlei vraagstukken rondom het thema deskundigheid werden aangesneden. Moeten overheidsmanagers ook verstand hebben van de inhoud, of moeten ze zich vooral op processen richten? Rouleren beleidsambtenaren te snel tussen verschillende beleidsterreinen? Worden ambtenaren te veel geselecteerd op basis van ‘politieke sensitiviteit’? Heeft de overheid zich te veel afhankelijk gemaakt van commerciële adviesbureaus? En luistert de politiek eigenlijk wel naar deskundige ambtenaren?

Vergroot afbeelding plaatje nieuwsbericht over Reuring!Café in het teken van WRR-project ‘De deskundige overheid’
Beeld: ©WRR/fotograaf: Adriaan de Jonge

Te gast waren Janneke Oudenhoven (directeur/partner adviesbureau Hiemstra & De Vries), Gabriëlle Haanen (gemeentesecretaris Utrecht), Krista Kuipers (plaatsvervangend secretaris generaal ministerie SZW) en Rik Braams (Innovation Officer bij ministerie IenW). Deze editie van het Reuring!Café werd georganiseerd door de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) in samenwerking met de WRR.

Over het WRR-adviesproject ‘De deskundige overheid’

Sinds begin dit jaar buigt de WRR zich over het thema ‘de deskundige overheid’. De hoofdvragen van dit onderzoek zijn: Gezien de grote opgaven waarvoor overheid en samenleving staan, welk type deskundigheid moet de overheid in ieder geval (weer) in huis hebben? En hoe zorgen we ervoor dat de overheid niet alleen goede mensen in dienst heeft en houdt, maar ook zo is ingericht dat hun kennis en kunde daadwerkelijk effectief worden ingezet?