Gedragswetenschap en beleid: de volgende stap

Waar staan we nu in de verbinding van gedragswetenschap en overheid? Wat kunnen we hieruit leren over hoe het nog beter kan? En welke volgende stappen kunnen we zetten om te zorgen dat gedragskennis een vaste plek krijgt in beleid en uitvoering? Deze vragen stonden centraal op de conferentie ‘Gedragswetenschap en beleid: de volgende stap’, die donderdag 2 februari plaatsvond. Het doel van de conferentie was om de nieuwste en beste inzichten op het gebied van gedragswetenschappen te ontsluiten en verbinden met actuele beleidsopgaven. 

Vergroot afbeelding
Beeld: ©WRR
Professor W.L. Tiemeijer opent de conferentie 'Gedragswetenschap en beleid: de volgende stap'.

De conferentie was toegespitst op twee belangrijke dossiers: ‘doenvermogen’ en de ‘volgende pandemie’.

Doenvermogen

In de sessie ‘Doenvermogen en (de grenzen aan) maatwerk’ lag de focus op de problematiek rond de uitvoeringsorganisaties van de overheid. WRR-raadslid Mark Bovens gaf de huidige stand van zaken in het ‘Haagse denken’ over ‘doenvermogen’ en Sandra van Thiel vertelde over haar onderzoek naar de uitvoeringsorganisaties van de overheid. Michael Schreuders gaf een presentatie over de praktijk van ‘doenvermogen’ bij de Belastingdienst.

De WRR presenteerde in 2017 het rapport Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid en stelde daarin dat naast denkvermogen, ‘doenvermogen’ minstens zo belangrijk is om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. Vervolgens ontwikkelde de WRR samen met de Raad van State de ‘doenvermogentoets’ en de ‘doenvermogentools’.

De pandemie: terugblik en vooruitblik

Zelden was gedrag zo’n belangrijke factor als tijdens de pandemie. Wat hebben we geleerd over effectieve gedragsadvisering? In deze sessie keek hoogleraar en RIVM-medewerker Marijn de Bruin terug op de pandemie COVID-19. Laura den Dulk gaf een inkijk in haar onderzoek over ‘Corona en thuiswerken’. De Rotterdamse huisarts en promovendus aan de EUR, Shakib Sana vertelde vanuit zijn eigen ervaring als huisarts hoe de vaccinatiecampagne werd ontvangen en hoe zij tot een eigen en initiatief hoe de vaccinatiecampagne en hoe zij tot een eigen initiatief kwamen.

In het tweede gedeelte van de conferentie spraken de experts en de deelnemers met elkaar over hoe de volgende stappen gezet kunnen worden in de verbinding van gedragswetenschap en beleid. Het panel bestond uit: Malte Dewies (Cambridge University, aan de EUR gepromoveerd op interactie gedragswetenschap en beleid), Rita Timmerman (Ministerie van Algemene Zaken, DPC, coördinator gedragsteam), Frans Brom (WRR, hoogleraar normatieve aspecten van wetenschappelijke beleidsadvisering) en Godfried Engbersen (hoogleraar EUR, WRR, lid Maatschappelijk Impact Team (MIT)).

De conferentie werd georganiseerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Gemeente Rotterdam en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).