Rechtvaardigheid in klimaatbeleid

De Nationale Klimaatweek is in volle gang. Er gebeurt al veel in Nederland, maar er moet nog meer gebeuren om de klimaatdoelen van 2030 te halen. De gevolgen van de maatregelen raken iedereen, in meer of mindere mate.  Het is belangrijk dat de lasten van het verduurzamen en energietransitie eerlijk verdeeld worden. Begin 2023 komt de WRR met een rapport over rechtvaardigheid in klimaatbeleid.

Vergroot afbeelding plaatje het nieuws over Rechtvaardigheid in klimaatbeleid
Beeld: ©Mediatheek Rijksoverheid / fotograaf fotograaf Robert Huiberts

In het aankomende rapport betoogt de WRR dat rechtvaardigheid in het klimaatbeleid erg belangrijk is. Maar wat is 'rechtvaardigheid' eigenlijk?  En op welke manieren kan het in beleid worden vormgegeven?

Klimaatrechtvaardigheid

Klimaatrechtvaardigheid gaat over rechtvaardige verdelingen van de lasten als gevolg van het Nederlandse klimaatbeleid. Wanneer dit niet rechtvaardig gebeurt, kan het leiden tot maatschappelijke weerstand en ondermijning van het draagvlak voor klimaatbeleid. Maar wat precies ‘rechtvaardig’ is, vinden we doorgaans moeilijk te beantwoorden. Precies dit onderzoekt de WRR. En kijkt daarbij in het bijzonder naar de verdeling van de koolstofreductie-opgave, naar de verdeling van de kosten van de energietransitie, de kosten van waterveiligheid en naar de schade als gevolg van extreem weer.

Adviesproject Klimaatbeleid

De WRR heeft, mede gezien maatschappelijke en politieke discussie over klimaatbeleid, twee onderwerpen gekozen om verder uit te werken in onderzoek, namelijk klimaatrechtvaardigheid en klimaatbeleid voor de lange termijn. Klimaatverandering raakt Nederland op veel verschillende manieren. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en de transitie naar een meer duurzame economie stelt de samenleving voor grote uitdagingen. Ook de gevolgen van klimaatverandering brengen stevige opgaven met zich mee. De stijging van de zeespiegel, droogte, watertoevoer via de rivieren en fluctuaties in het weer vragen om ingrijpende aanpassingen in de inrichting van het land.

Publicaties

Het rapport over klimaatrechtvaardigheid zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 worden gepresenteerd. In navolging op dit rapport komt de WRR eind 2023 met een publicatie over het Nederlandse klimaatbeleid op de lange termijn.