Nieuw adviesproject Media en democratie

Zorgen over desinformatie en polarisering van het maatschappelijk debat: het medialandschap is danig veranderd. Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de democratische rol die de media in onze samenleving vervullen? De WRR is daar een nieuw onderzoeksproject over gestart; lees voor meer informatie verder op de projectpagina