De nieuwe verscheidenheid per type gemeente in kaart gebracht

De afgelopen decennia is de verscheidenheid naar herkomst onder de Nederlandse bevolking sterk toegenomen. Waar voorheen grote groepen migranten uit een klein aantal landen naar Nederland kwamen, komen tegenwoordig kleine groepen uit een groot aantal landen. De toenemende verscheidenheid en de uitdagingen die deze tot gevolg heeft, staan beschreven in De nieuwe verscheidenheid (2018). Op basis van deze WRR-publicatie hebben VNG en SZW de nieuwe verscheidenheid per type gemeente in kaart gebracht.

Indeling

De verhalen en voorbeelden in het portfolio zijn ingedeeld aan de hand van de typologieën uit De nieuwe verscheidenheid. Zo kunnen ‘tuinbouwgemeenten’ van elkaar leren hoe ze met arbeidsmigratie en huisvesting omgaan; delen ‘expat gemeenten’ hoe ze zich inzetten voor de sociale cohesie in de buurt en komt bij ‘steden met een specifieke minderheidsgroep’ aan bod hoe de gemeente van beleid naar uitvoering werkt. Het portfolio is online beschikbaar. Hierin staat welke typologie op welke gemeente van toepassing is. Gemeenten met eenzelfde of vergelijkbare typologie kunnen zo dilemma’s, afwegingen en oplossingen met elkaar delen. 

Over de nieuwe verscheidenheid

WRR-publicatie De nieuwe verscheidenheid analyseert de veranderingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking en laat zien hoe verscheidenheid naar herkomst verschillend uitwerkt tussen en binnen Nederlandse gemeenten. De  verkenning is in 2018 aangeboden aan de voorzitter van de directieraad van de VNG.

Meer informatie