Beter Kiezen: van spreekkamer tot Tweede Kamer

Hoe maken we de beste keuzes voor de langetermijnhoudbaarheid van ons zorgstelsel? Over die vraag en andere vragen ging de Hollands Spoor-bijeenkomst ‘Beter kiezen: van spreekkamer tot Tweede Kamer’, die op 5 november 2019 plaatsvond in het kader van het WRR-project ‘Houdbare Zorg’.

Vier sprekers verzorgden een inleiding. Marianne de Visser (Raadslid WRR en projectvoorzitter ‘Houdbare Zorg’) schetste de trends in de zorguitgaven. Marco Blanker (huisarts in Zwolle) nam de aanwezigen mee in het perspectief van het proces van ‘shared decisison making’ in de spreekkamer. Wouter Bos (econoom, oud-bestuursvoorzitter VUmc, oud-minister van Financiën) en Sjaak Wijma (gynaecoloog, voorzitter Zorginstituut Nederland) gingen in op keuzes op organisatie- en systeemniveau.

Lees het hele verslag van de bijeenkomst hier terug.   

Over Houdbare zorg

Nederland doet het heel goed als het gaat om de kwaliteit van zorg. Ons zorg- en ziektekostenstelsel is een van de beste - maar ook een van de duurste van Europa. Hoe zorgen we ervoor dat de gezondheidszorg ook in de toekomst houdbaar blijft? De ministers van Financiën en Medische Zorg en Sport hebben – op verzoek van vragen van Tweede Kamerleden – de WRR verzocht om een domeinoverstijgend advies over de houdbaarheid van de zorg op de lange termijn, met aandacht voor zowel maatschappelijke ontwikkelingen als financieel-economische aspecten. Het doel van de Hollands Spoor-bijeenkomst was om input te leveren voor dit project. 

Over Hollands Spoor

Hollands Spoor is een debatreeks van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het strategieberaad Rijksbreed. Tijdens deze bijeenkomsten spreken beleidsverantwoordelijken en bestuurders met gerenommeerde wetenschappers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor het beleid.