Artificiële intelligentie in onderzoek

Eind 2018 is de WRR, op verzoek van het kabinet, gestart met een onderzoek naar de kansen en gevolgen van artificiële intelligentie (AI) voor de Nederlandse samenleving en economie. Nadat een project officieel in gang gezet is, volgt de onderzoeksperiode. Dit kan literatuuronderzoek betekenen, maar er zijn ook andere manieren om onderzoek te doen en informatie in te winnen.

©WRR

Kennisuitwisseling

Een van de eerste kennisuitwisselingen was de organisatie van een Hollands Spoorbijeenkomst over AI op 2 oktober 2018. Beleidsmakers, experts en wetenschappers spraken met elkaar over diverse aspecten rondom het thema en de implicaties voor de samenleving. Begin 2019 brengt een delegatie van de WRR een werkbezoek aan France Stratégie. Centraal thema van die dag was artificiële intelligentie (AI). De WRR startte met een onderzoeksproject over AI, terwijl France Stratégie haar onderzoek net afrondde. Voor de WRR was het dan ook interessant om inzicht te krijgen in de Franse aanpak rondom AI. En te leren van hun ervaringen.

Lezing

Op 7 oktober 2019 trapt WRR-onderzoeker Robert Went als een van de sprekers de World AI Week af op de ALLAI (Alliance on Artificial Intelligence) Responsible AI (R.AI) Conference in Amsterdam. De eerste in een reeks conferenties die in Europa plaatsvinden. “Ik was blij verrast door de opkomst en de diverse achtergrond van de deelnemers: overheid, bedrijven, wetenschap en anderen. Enook de onderhoudende en leerzame bijdragen van velen tijdens de sessies, aldus Robert Went.” Het doel van deze conferentie is om betrokkenen uit het bedrijfsleven, de wetenschap, burgers, beleidsmakers en NGO’s, bij elkaar te brengen en samen de volgende stappen te bespreken. Ook dit is een manier om met het veld in contact te komen en inzichten te delen.

Aanleiding

Het onderzoeksproject AI is gestart met een adviesaanvraag van het kabinet. Er worden al veel onderzoeken gedaan naar de impact van AI op de samenleving en de economie. Het kabinet wil graag in aanvulling op deze studies een overkoepelend, multidisciplinair onderzoek. Het advies van de WRR zou zowel de nationale kennis- en beleidsontwikkeling moeten voeden, als een richtinggevende inbreng moeten bieden voor de Europese en internationale discussies over dit onderwerp.