Nederlandse veiligheidsbelangen

‘De internationale rechtsorde is terecht opgenomen als één van de zes Nederlandse veiligheidsbelangen’, constateert Ernst Hirsch Ballin, op het symposium van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) bij Instituut Clingendael. Het huidige veiligheidsbeleid moet rekening houden met alle nieuwe veiligheidsdreigingen en daarin de drie domeinen van veiligheid adresseren: ‘national security’, ‘flow security’ en ‘human security’. Hirsch Ballin onderstreepte hierin het belang van de internationale rechtsorde.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Studio Oostrum / ANV/Studio Oostrum
Het belang van de internationale rechtsorde moet worden gezien als het ware dragend voor de overige veiligheidsbelangen,' alsdus Ernst Hirsch Ballin in zijn keynote speech

Samenhang in veiligheidsbeleid

De keynote speech van Hirsch Ballin sluit aan bij het WRR-rapport Veiligheid in een wereld van verbindingen. Daarin concludeert de WRR dat de binnenlandse en buitenlandse (veiligheids)politiek meer met elkaar moeten samenhangen en elkaar versterken om Nederland strategisch te laten bijdragen in Noord-Atlantische en Europese samenwerkingsverbanden. Voor het defensiebeleid blijven NAVO en EU de voornaamste kaders. Een doeltreffend Nederlands veiligheidsbeleid moet beantwoorden aan de internationale vervlechting van onze samenleving.