Veiligheid in een wereld van verbindingen

Op 12 september jl. organiseerde de WRR – in samenwerking met de Vereniging voor Bestuurskunde – een paneldiscussie over het WRR-rapport Veiligheid in een wereld van verbindingen.

Panelleden v.l.n.r. Ernst Hirsch Ballin (raadslid WRR), Wim Bargerbos  (Hoofdirecteur Beleid Ministerie van Defensie), Arjen Boin (hoogleraar publieke instituties en governance en expert op gebied crisismanagement en veiligheid Leiden University), P.J. Kleiweg de Zwaan (plaatsvervangend Directeur-Generaal Politieke Zaken Ministerie van Buitenlandse zaken, H.P. Schreinemachers (directeur Analyse en Strategie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid).

Panelleden v.l.n.r. Ernst Hirsch Ballin (raadslid WRR), Wim Bargerbos (Hoofdirecteur Beleid Ministerie van Defensie), Arjen Boin (hoogleraar publieke instituties en governance en expert op gebied crisismanagement en veiligheid Leiden University), P.J. Kleiweg de Zwaan (plaatsvervangend Directeur-Generaal Politieke Zaken Ministerie van Buitenlandse zaken, H.P. Schreinemachers (directeur Analyse en Strategie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid).

Verbinding intern en extern

Twee vragen stonden centraal in de discussie. Deelt het panel de analyse van de WRR dat het veiligheids- en defensiebeleid moet beantwoorden aan de vele verbindingen tussen ontwikkelingen in binnen- en buitenland? Wat vindt het panel van de institutionele WRR-voorstellen om de verbinding tussen intern en extern veiligheidsbeleid te versterken?

Geïntegreerde veiligheidsstrategie

Het panel deelde in grote lijnen de analyse van het WRR-rapport. Veiligheid kan niet meer uitsluitend worden gevonden in verschansing tegen agressie van buitenaf, maar moet berusten op inzicht in de vervlechting tussen ‘intern’ en ‘extern’. In de woorden van het rapport: national security, flow security en human security zijn kernbegrippen van een geïntegreerde veiligheidsstrategie.

Nieuwe instituties

De WRR doet ook een aantal aanbevelingen, zoals het samenvoegen van de nationale en internationale veiligheidsstrategie en de oprichting van een ‘Algemene Raad voor de Veiligheid’. Ter ondersteuning daarvan bepleit de WRR ook de oprichting van een Planbureau voor de Veiligheid. Op deze institutionele voorstellen reageerden de topambtenaren in het panel met de nodige reserves. De bestaande interdepartementale overleggen en ondersteuning van de strategievorming zouden voldoen. WRR-lid Hirsch Ballin was daarentegen van mening dat de huidige arrangementen slechts oppervlakkig recht doen aan de complexe verwevenheid van onze veiligheidssituatie. 

De bijeenkomst vond plaats in het kader van de door de Vereniging voor Bestuurskunde en de Vereniging voor OverheidsManagement georganiseerde tour ‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren’. Het WRR-rapport werd op 10 mei jl. gepresenteerd. Bekijk de toelichting op het WRR-rapport op het YouTube-kanaal van de WRR.