High Level bijeenkomst SER-WRR ‘Governance voor nationaal klimaatbeleid’

Op 17 februari organiseerde de WRR samen met de SER een high level bijeenkomst over ‘governance voor nationaal klimaatbeleid’. Het verslag van deze bijeenkomst geeft ingrediënten voor een beleidskader en bouwstenen voor het Nederlandse klimaatbeleid.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Shutterstock

Nationaal klimaatbeleid

Na de ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs is het aan de betrokken landen om uitwerking te geven aan een ambitieus nationaal klimaatbeleid. In ons land staat het nieuwe kabinet voor belangrijke keuzen inzake de wettelijke verankering van en de benodigde governance voor een effectief klimaatmitigatiebeleid. De centrale vraag daarbij is: ‘Hoe kan de governance van het nationale klimaatbeleid worden ingericht, rekening houdend met de ambities van Parijs en de gewenste continuïteit van beleid voor de lange termijn?’ Het verslag van de bijeenkomst is de samenvatting van de belangrijke gesprekspunten.

Lange termijn

In oktober 2016 presenteerde de WRR de Policy Brief Klimaatbeleid voor de lange termijn: van vrijblijvend naar verankerd. In deze publicatie pleiten de auteurs voor een klimaatwet die de politiek bindt aan een langetermijndoelstelling voor de reductie van broeikasgassen. Op basis van de gezamenlijke WRR/SER-bijeenkomst heeft de SER een briefadvies verzonden aan informateur Edith Schippers. Dit briefadvies stelt uitgangspunten en bouwstenen voor het Nederlandse energie- en klimaatbeleid voor.