Verslag High Level bijeenkomst SER-WRR 'Governance voor nationaal klimaatbeleid'

De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) organiseerden op vrijdag 17 februari 2017 gezamenlijk een high level meeting, om te inventariseren aan welke eisen de governance van het klimaatbeleid dient te voldoen en welke instituties, instrumenten en processen daarvoor nodig zijn. Er waren circa 30 genodigde deelnemers vanuit overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen, natuur- en milieuorganisaties en andere stakeholders.